Severočeská střední škola

 

Severočeská střední škola s.r.o. byla založena 1.června 1992. Snahou při jejím založení bylo využít mezer v nabídce státních škol. Škola je zařazena do sítě škol MŠMT ČR a odpočátku byla zaměřena na terciární sféru. V současnosti sídlíme v Bělehradské ulici č.1523/58 v Ústí nad Labem ve vlastním objektu školy a vyučujeme obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo výučním listem.

 

Projektová činnost:

 

V současné době je naše škola zapojena do projektů s názvem:

 

1) Šablony pro SSŠ Ústí nad Labem II, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

2) "Naše světové dědictví - Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge, č. 100283039". 

 

     Může jít o obrázek sky a tree