Vlasová kosmetika

Kód a název oboru: 69-41-L/52 Vlasová kosmetika

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

 

Tento obor vyučujeme v denním studiu ZDARMA - studenti neplatí žádné školné 

 

ŠVP oboru Vlasová kosmetika (pdf)

Dodatek ŠVP pro 1. V a 2. V ze dne 16. 11. 2017 

 

Profil absolventa

 

- Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky umí absolvent posoudit kvalitu vlasů, vlasové pokožky a stanovit postup kosmetického ošetření, zná účinky a složení kadeřnických a kosmetických přípravků a přípravků používaných při odborné péči o pleť, manikúře a pedikúře.

- Má znalosti o funkčním a estetickém vybavení a zařízení provozoven poskytujících služby v oborech kadeřnictví, pleťové kosmetiky, manikúry a pedikúry.

- Kromě základních kadeřnických úkonů ovládá technologie vytváření složitých společenských a večerních účesů s použitím vlasových doplňků, provádění úpravy účesu vysoce náročným způsobem podle schematického zobrazení nebo předlohy.

- Umí provádět barvení vlasů do různých barevných kombinací a nové formy barvení a odbarvování, stahování oxidačního barviva z vlasů, sušení vlasů do vln a nové technologie preparace vlasů.

- Má odborné znalosti pro poskytování poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a konečné úpravy účesů a pro činnosti ve vývoji nových technologií účesové tvorby a v rozvoji osobních služeb.

- Zná pracovní technologie v oborech péče o pleť, manikúra a pedikúra.

- Dovede operativně řídit pracovní procesy, plánovat a organizovat jednotlivé pracovní činnosti, umí posoudit technologickou i ekonomickou vhodnost pracovních postupů, umí vést prvotní evidenci a připravit provozně ekonomické podklady.

Tento obor vyučujeme v denním studiu ZDARMA - studenti neplatí žádné školné