Personální složení

 

 

Pedagogičtí pracovníci : 

 

Mgr. Radovan Šrejbr    Ředitel školy, koordinátor ICT, učitel
Mgr. Světlana Voborníková

   Zástupkyně ředitele školy, koordinátor ŠVP, učitelka

 

Ing. Petra Kokšalová    Učitelka, výchovný poradce
Mgr. Richard Neuschl    Učitel, technik ICT
Mgr. David Hořejš    Učitel
Mgr. Radka Philippová    Učitelka
Mgr. Ctirad Bednář    Učitel
Mgr. Bohuslav Farský    Učitel
Mgr. Iva Podrápská    Učitelka
Bc. Veronika Jeníková    Učitelka
Ing. Mgr. Marie Ševčíková    Učitelka
Mgr. Květoslava Lenková    Učitelka
Mgr. Alena Vaněčková    Učitelka
Ing. Renáta Smetanová    Učitelka 
Mgr. Kvetoslava Kyselová     Učitelka

 

 

Učitelky OV - Kadeřník/Kadeřnice :

 

Květa Osvaldová    Učitelka OV
Bc. Tereza Havelková    Učitelka OV
Bc. Lucie Císařová    Učitelka OV

 

 

Učitelky OV - Kosmetické služby : 

 

Veronika Blínová    Učitelka OV
Michaela Šmidtová    Učitelka OV

 

 

Ostatní : 

 

Dagmar Šittnerová    Ekonomický úsek
Bc. Zdeněk Hrom    Školník, technik BOZP, PO
Bc. Petra Šmahelová    Administrativní pracovník