Personální složení

 

 

Pedagogičtí pracovníci : 

 

Mgr. Radovan Šrejbr    Ředitel školy, koordinátor ICT, učitel
Mgr. Světlana Voborníková

   Zástupkyně ředitele školy, koordinátor ŠVP, učitelka

 

Ing. Petra Kokšalová    Učitelka, výchovný poradce
Mgr. Richard Neuschl    Učitel, metodik prevence
Mgr. David Hořejš    Učitel
Mgr. Radka Philippová    Učitelka
Mgr. Bohuslav Farský    Učitel
Mgr. Iva Podrápská    Učitelka
Doc.Ing. Viktorie Weiss, Ph.D.    Učitelka
Mgr. Alena Vaněčková    Učitelka
Mgr. Pavel Zarkov     Učitel
Mgr. Zuzana Loziaková    Učitelka
Mgr. Lenka Zischková    Učitelka
Bc. Natalija Radujko    Učitelka

 

 

Učitelky OV - Kadeřník/Kadeřnice :

 

Květa Osvaldová    Učitelka OV
Bc. Tereza Havelková    Učitelka OV
Bc. Lucie Císařová    Učitelka OV
Lucie Gricuková    Učitelka OV
Barbora Zapletalová    Učitelka OV

 

 

Učitelky OV - Kosmetické služby : 

 

Veronika Blínová    Učitelka OV, správce informačního systému Škola OnLine
Michaela Macal    Učitelka OV

 

 

Ostatní : 

 

Dagmar Šittnerová    Ekonomický úsek
Bc. Zdeněk Hrom    Školník, technik BOZP, PO