Ubytování

    V případě zájmu můžeme zajistit ubytování pro naše dojíždějící studenty. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Kapitána Jaroše 622 u Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické, Ústí nad Labem  

    Cena za ubytování žáka je  1200,-  Kč za kalendářní měsíc.

    Bližší informace o ubytování a stravování v Domově mládeže najdete na www.szsvzs.cz v sekci Domov mládeže nebo na telefonu 472 742 938.