Školné a poplatky

 

 Slevy na školném - motivační programy 

 

  Školné za školní rok činí :

 

  Obory vzdělání denní studium (3leté, nebo 4leté)

  • 14 000 Kč za školní rok - platba je rozdělena do měsíčních splátek dle individuálního splátkového kalendáře
  • Při podpisu smlouvy o studiu se hradí záloha ve výši 3000 Kč, o kterou se celková výše školného snižuje 

     Vzor splátkového kalendáře tříleté studium (pdf)

     Vzor splátkového kalendáře čtyřleté studium (pdf)

 

   Nástavbové studium obor 69-41-L/52 Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium - ZDARMA

 

   Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů

  • 12 000 Kč za školní rok - platba je rozdělena do měsíčních splátek dle individuálního splátkového kalendáře
  • Při podpisu smlouvy o studiu se hradí záloha ve výši 3000 Kč, o kterou se celková výše školného snižuje       

     Vzor splátkového kalendáře nástavbové studium - dálkové tříleté (pdf)

     Vzor splátkového kalendáře nástavbové studium - denní dvouleté (pdf)

 

   Zkrácené studium (jednoleté)

  • 12 000 Kč - platba dle individuálního splátkového kalendáře 
  •  Při podpisu smlouvy o studiu se hradí záloha ve výši 3000 Kč, o kterou se celková výše školného snižuje    

      Vzor splátkového kalendáře zkrácené studium (pdf) 


    Úhrada školného    

  • Školné se hradí v termínech dle splátkového kalendáře v hotovosti v pokladně školy, nebo na účet školy

      vedený u České spořitelny, a.s.. Číslo účtu : 883104339 / 0800

                                                                 Variabilní symbol platby : rodné číslo žáka

                                                                 Konstantní symbol platby : 0558 

 

   Slevy na školném - motivační programy