Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Zájezd do Drážďan
Více info...
Budova školy
Více info...
Dny otevřených dveří
Více info...
Jsme tu pro Vás již více než 30 let
Více info...

Kosmetické služby


Název a kód oboru: Kosmetické služby 69-41-L/01

Forma vzdělávání: Denní, čtyřletý obor

Zakončení studia: Maturitní zkouška,maturitní vysvědčení

Podmínkou pro přijetí je ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Pro chlapce i dívky

 

Kosmetické služby 69-41-L/01 (ŠVP) (platnost od 1. 9. 2022 pro 1. a 2. ročník)

 

Kosmetické služby 69-41-L/01 (ŠVP) (platnost od 1. 9. 2022 pro 3. a 4. ročník)

 

 

 

Profil absolventa

    Absolvent oboru mimo jiné :

 • připraví zákazníka pro kosmetické ošetření podle hygienických předpisů;
 • určí aktuální stav pleti zákazníka a v souladu se stavem pleti zvolí vhodný způsob ošetření pleti;

 • volí pracovní postupy s ohledem na dodržování technologických postupů a ekonomickou náročnost

    a přihlédne k individuálnímu přání zákazníka;

 • provádí hluboké čištění pleti, aplikuje obklady a masky;

 • provádí kosmetickou masážobličeje,krku a dekoltu,mikromasáž očního okolí;

 • poskytne poradenskou službu v péči o kůži obličeje, krku a dekoltu i dalších částí lidského těla;

 • obsluhuje přístrojové vybavení pracoviště a provádí běžnou údržbu používaných pracovních prostředků;

 • vhodně volí přípravky podle jejich vlastností a možností použití s ohledem na aktuální stav pleti;

 • bezpečně manipuluje s přípravky a volí vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění;

 • dodržuje zásady osobní a provozní hygieny;

 • určí kožní choroby vyskytující se běžně na obličeji a na kůži celého těla a rozhodne, kdy je možné provést 

    při nich kosmetickou péči, naváže spolupráci s kožním lékařem;

 • hovoří se zákazníky,naslouchá jim,řeší problémové situace se zákazníkem, spolupracovníky;

 • reguluje své chování, aby nedocházelo kekonfliktům a napětí mezi lidmi;

 • sjednává nákup přípravků, zhotovuje ceníky a kalkulace provozu;

 • dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví připráci a požární prevence.

 

    Uplatnění absolventů na pracovním trhu :

 •  možnost samostatného podnikání v kosmetických službách a vytváření kosmetických pracovišť (salónů).
 • členství v týmu vizážistů pro různé požadavky na společenské akce, vizuální efekty ve filmovém, divadelním 

    či televizním prostředí.

 • zaměstnanecký poměr v kosmetické provozovně, domově pro seniory, zdravotnickém zařízení nebo v jiném

    účelovém zařízení      

 

    Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet studium na vysokých školách 

    a vyšších odborných školách.