Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Jsme tu pro Vás již 30 let
Více info...

Kosmetické služby


Název a kód oboru: Kosmetické služby 69-41-L/01

Forma vzdělávání: Denní, čtyřletý obor

Zakončení studia: Maturitní zkouška,maturitní vysvědčení

Podmínkou pro přijetí je ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Pro chlapce i dívky

 

Školní vzdělávací plán oboru (ŠVP)

 

 

Profil absolventa

    Absolvent oboru mimo jiné :

 • připraví zákazníka pro kosmetické ošetření podle hygienických předpisů;
 • určí aktuální stav pleti zákazníka a v souladu se stavem pleti zvolí vhodný způsob ošetření pleti;

 • volí pracovní postupy s ohledem na dodržování technologických postupů a ekonomickou náročnost

    a přihlédne k individuálnímu přání zákazníka;

 • provádí hluboké čištění pleti, aplikuje obklady a masky;

 • provádí kosmetickou masážobličeje,krku a dekoltu,mikromasáž očního okolí;

 • poskytne poradenskou službu v péči o kůži obličeje, krku a dekoltu i dalších částí lidského těla;

 • obsluhuje přístrojové vybavení pracoviště a provádí běžnou údržbu používaných pracovních prostředků;

 • vhodně volí přípravky podle jejich vlastností a možností použití s ohledem na aktuální stav pleti;

 • bezpečně manipuluje s přípravky a volí vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění;

 • dodržuje zásady osobní a provozní hygieny;

 • určí kožní choroby vyskytující se běžně na obličeji a na kůži celého těla a rozhodne, kdy je možné provést 

    při nich kosmetickou péči, naváže spolupráci s kožním lékařem;

 • hovoří se zákazníky,naslouchá jim,řeší problémové situace se zákazníkem, spolupracovníky;

 • reguluje své chování, aby nedocházelo kekonfliktům a napětí mezi lidmi;

 • sjednává nákup přípravků, zhotovuje ceníky a kalkulace provozu;

 • dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví připráci a požární prevence.

 

    Uplatnění absolventů na pracovním trhu :

 •  možnost samostatného podnikání v kosmetických službách a vytváření kosmetických pracovišť (salónů).
 • členství v týmu vizážistů pro různé požadavky na společenské akce, vizuální efekty ve filmovém, divadelním 

    či televizním prostředí.

 • zaměstnanecký poměr v kosmetické provozovně, domově pro seniory, zdravotnickém zařízení nebo v jiném

    účelovém zařízení      

 

    Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet studium na vysokých školách 

    a vyšších odborných školách.