Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Zájezd do Drážďan
Více info...
Budova školy
Více info...
Dny otevřených dveří
Více info...
Jsme tu pro Vás již více než 30 let
Více info...

Školní kariérový poradce


 Mgr. Richard Neuschl

 

Kontaktní e-mail: richardneuschl@seznam.cz

 

Konzultační hodiny:

Konzultace po domluvě.

 

Co je kariérové poradenství ?
Kariérové poradenství je především pro žáky, jeho cílem je podpora při rozhodování
v otázkách nasměrování dalšího vzdělávání a profesní orientace. Důležité je autonomní
odpovědné rozhodnutí studenta na základě dostatečných informací o možnostech i vlastní
reflexe svých kompetencí. Probíhá formou individuálních konzultací či aktivit pro třídní
kolektivy.