Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Jsme tu pro Vás již 30 let
Více info...

Školní kariérový poradce


 Mgr. Richard Neuschl

 

Kontaktní e-mail: richardneuschl@seznam.cz

 

Konzultační hodiny:

Konzultace po domluvě.

 

Co je kariérové poradenství ?
Kariérové poradenství je především pro žáky, jeho cílem je podpora při rozhodování
v otázkách nasměrování dalšího vzdělávání a profesní orientace. Důležité je autonomní
odpovědné rozhodnutí studenta na základě dostatečných informací o možnostech i vlastní
reflexe svých kompetencí. Probíhá formou individuálních konzultací či aktivit pro třídní
kolektivy.