Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Zájezd do Drážďan
Více info...
Budova školy
Více info...
Dny otevřených dveří
Více info...
Jsme tu pro Vás již více než 30 let
Více info...

Školné a poplatky


  Obory vzdělání denní studium (3leté, nebo 4leté)

  • 14 000 Kč za školní rok - platba je rozdělena do měsíčních splátek dle individuálního splátkového kalendáře, který obdržíte při podpisu smlouvy o studiu (vzory splátkových kalendářů níže)

 

   Úhrada školného    

  • Školné se hradí v termínech dle splátkového kalendáře v hotovosti v pokladně školy, nebo na účet školy (preferujeme)

      vedený u České spořitelny, a.s.. Číslo účtu: 883104339 / 0800

                                                                 Variabilní symbol platby: vaše evidenční číslo ze systému Bakaláři

                                                                 

   Každý měsíc zároveň obdržíte do Vaší e-mailové schránky elektronickou fakturu na úhradu školného za daný měsíc studia s možností QR platby. Zároveň zde bude odkaz k aktivaci Vašeho klientského portálu, kde bude úplný přehled Vašich plateb školného po celou dobu studia.
   Při všech platbách prosím uvádějte správný variabilní symbol, při chybném zadání nebude Vaše platba naším systémem správně spárována.

   Pro správné a bezchybné fungování klientského portálu a přehledu plateb je důležité, abychom měli k dispozici vaši aktuální e-mailovou adresu. 

 

Vzor splátkového kalendáře 3leté studium - učební obory

Vzor splátkového kalendáře 4leté studium - maturitní obory