Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Zájezd do Drážďan
Více info...
Budova školy
Více info...
Dny otevřených dveří
Více info...
Jsme tu pro Vás již 30 let
Více info...

Školné a poplatky


  Obory vzdělání denní studium (3leté, nebo 4leté)

  • 14 000 Kč za školní rok - platba je rozdělena do měsíčních splátek dle individuálního splátkového kalendáře, který obdržíte při podpisu smlouvy o studiu (vzory splátkových kalendářů níže)

 

   Úhrada školného    

  • Školné se hradí v termínech dle splátkového kalendáře v hotovosti v pokladně školy, nebo na účet školy (preferujeme)

      vedený u České spořitelny, a.s.. Číslo účtu : 883104339 / 0800

                                                                 Variabilní symbol platby : přidělí škola

                                                                 Specifický symbol platby: přidělí škola 

                                                                 Konstantní symbol platby : 0558 

 

Vzor splátkového kalendáře 3leté studium - učební obory

Vzor splátkového kalendáře 4leté studium - maturitní obory